ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A Verseny általános leírása:

A HDR egy időméréses (ez alól kivételet képez a Mud Dog Race amelyen nincsen időmérés) akadálypályás futás, amelyben egy ember a hámban, pórázon vagy futóövön vezetett kutyájával együtt fut, és közösen teljesítik az akadályokat. A teljes táv vegyes terepen, a verseny típusától függően változik (HDR Base: cca hat km, HDR NJR: cca hat km, HDR Wild: cca.  tizenkét km, HDR Mud Dog Race kb. 2km). A verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy a táv hosszán és a meghirdetett akadályok számán módosítson. Az akadályok részben természetesek, részben építettek. Bármelyik akadály lehet vizes, sáros, koszos, szennyezett. Az induló tudomásul veszi, hogy a ruházata és teste, valamint kutyája szőrzete, teste, vizes, sáros, koszos, szennyezett lehet a futam teljesítése során.

A Verseny szervezője:

(Magyarország, Lengyelország, Csehország)
Hard Dog Race Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 78.,
E-mail címe: info@harddograce.hu
Cégjegyzék száma: 01-09-291006

 

Társszervező adatai (Lengyelország):
Neve: Kornelia Radzikowska
Címe: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa,  Lengyelország
E-mail címe: infopl@harddograce.pl
Adóazonosító száma: 113-235-94-48

 

1.2. A Versenyzőről:

1.2.1. A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 18.  életévét betöltött, teljesen cselekvőképes személy, feltéve, hogy:

valamint tudomásul vette a Nevezés menüpont alatt elérhető “Javaslataink a versenyen indulóknak”-ban felsoroltakat;

 • elfogadja és aláírja a Felelősségvállalási és az Adatvédelmi nyilatkozatot és ezeken feltünteti a verseny előtt legkésőbb 72 órával közzétett rajtszámát, melyet a nevezési felületen a saját fiókjába belépve a Versenyző kezelése menüpontban a “Nevezéseim” alatt talál vagy a honlapon a Nevezés menüben,
 • a Versenyből eredő kockázatok fedezete érdekében Versenyszervező balesetbiztosítást köt, azaz tudomásul veszi, hogy a nevezési díjban a kötelező balesetbiztosítás összegét is megfizeti; (A biztosítás a kutyákra és a kutyák által okozott kárra nem vonatkozik!)
 • kutyája megfelel a jelen Versenyszabályzat 1.2.3 pontjában írt feltételeknek.
 • 14 év alatt, rendelkezik szülői felelősség vállalási nyilatkozattal. FONTOS: 12-14 év közötti kiskorúak csak 3in1 és csapat kategóriában indulhatnak, ahol a kutyát csak a páros/csapat 14 év feletti versenyzője vezetheti!

 

1.2.2. A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 12. életévét betöltött olyan korlátozottan cselekvőképes és cselekvő képtelen kiskorú (kivéve HDR Wild), aki megfelel az 1.2.1 pont szerinti feltételeknek és a Versenyen való részvételéhez törvényes képviselője írásban hozzájárult. A törvényes képviselői minőséget a Versenyen részt venni szándékozó kiskorú és a törvényes képviselő személyesen és együttesen köteles igazolni a Verseny szervezőjének képviselője előtt.  A HDR Not Just Run  és Mud Dog Race versenyre vonatkozó szabályokat a Versenyszabályzat külön pontja tartalmazza. A HDR Wild Versenyen csak 18. életévüket betöltött, teljesen cselekvőképes személyek vehetnek részt Versenyzőként.

 

1.3. A Kutyáról:

A Versenyző a Versenyen bármilyen fajtájú, méretű, ivaros vagy ivartalanított olyan kutyával részt vehet, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

 • 12 hónapnál idősebb,
 • nem tüzel (a tilalom az adott egyed tüzelési időszaka előtti illetve utáni 1-1 hétre is vonatkozik). Ennek megállapítása az állatorvosi vizsgálatkor megtörténik. A szabály megszegése azonnali kizárást von maga után, jogorvoslat nélkül)
 • a versenyen nem vehetnek részt szoptató vagy második hónapjukban várandós szukák. Ennek megállapítása az állatorvosi vizsgálatkor megtörténik. A szabály megszegése azonnali kizárást von maga után, jogorvoslat nélkül)
 • a kutya azonosítására szolgáló mikrochippel ellátott (chip nélkül is indulhatnak a kutyák jelen Versenyszabályzat 14. pontjában feltüntetett országokban)
 • rendelkezik az adott ország szabályozása szerinti kötelező oltásokkal. A versenyen való részvételhez minimum szükséges érvényes oltások: veszettség ellen (R), leptospirosis elleni oltás (L) és a kombinált oltás (DHPPi) vagy veszettség elleni oltást is tartalmazó  kombinált oltás. Az oltásokat nem kötelező egy dózisban beadatni a kutyának. Ha kutyánál korábban allergiás reakció jelentkezett a Leptospirosis oltással szemen, vagy 8 évesnél idősebb, és állatorvos által ellenjavallt az oltás beadatása, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@harddograce.hu címen. (Az ettől eltérő szabályokat a Versenyszabályzat 15. pontja tartalmazza). A veszettség elleni oltás (R) hiánya, vagy lejárta azonnali jogorvoslat nélküli kizárást von maga után. Javasoljuk: a verseny napja előtt legfeljebb három héttel beadatni az oltásokat; a kennelköhögés elleni oltás adását.
 • egészséges, fizikai állapota (pl. nem túlsúlyos, krónikus mozgásszervi betegségektől mentes stb.) a verseny során az egészségi állapotát/életét nem veszélyezteti, lehetővé teszi a verseny teljesítését, megfelelő szociális viselkedést mutat. A nevezés előtt a fizikai állapot előzetes felméréséhez nyomatékosan javasoljuk a kutya állatorvosával való konzultációt!
 • állatorvosi kezelés alatt álló kutya nem indulhat a versenyen! Állatorvosi műtéten átesett kutya a műtét után minimum 4 héttel indulhat a versenyen.
 • szívférgesség pozitív teszttel bíró, bármilyen módszerrel szívférgesség kezelés alatt álló kutya nem indulhat a versenyen, amíg újabb, bepecsételt negatív teszteredménnyel nem rendelkezik. Javasoljuk: a kutyák éves szívférgesség szűrését, illetve a paraziták elleni fokozott védekezést.
 • Amennyiben a nevezett kutya agresszív szociális viselkedést mutat, a versenyen résztvevők biztonsága érdekében, az állatorvos javasolhatja és a javaslat alapján a Versenyigazgató kötelezheti a szájkosár használatát, szélsőségesen agresszív antiszociális viselkedés esetén a kizárást is javasolhatja. Amennyiben a vezető megtagadja a szájkosár használatát, el kell hagynia a rendezvény területét, a verseny szervezője a nevezési díjat ez esetben nem téríti vissza.
 • a Verseny időpontjához képest legfeljebb 3 hónapon belül féreghajtáson esett át. A féreghajtót legkésőbb az adott versenyt megelőző két hét utolsó napján lehet beadni! A féreghajtást fel kell tüntetni az oltási könyvben vagy a kutya útlevélben. Amennyiben ezen dokumentumokban nincsen elég hely a gazda által vezetett külön lapon, amelyet A, vagy állatrovos igazol B, a gazda be tudja mutatni az általa vásárolt féreghajtó számláját. Javasoljuk széles spektrumú féreghajtó alkalmazását kutyák fertőzöttségének gyógykezelésére Giarda fajok, valamint az alább felsorolt fonál- és galandférgek ellen. Fonálféreg: Toxacara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis. Galandférgek: Echinococcus granulosos, Echinococcus multilocularis, Dipydium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.
 • Nem indulhat a magyarországi versenyeken azon kutya, amely 2022. április 20. után született és az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény 10. § (2) pontja alá esik, vagyis, Idézet a trövényből: “Az állaton küllemének megváltoztatása érdekében, továbbá más, nem az állat egészsége vagy későbbi egészségkárosodásának megelőzése céljából történő sebészeti beavatkozás – az ivartalanítás, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott további beavatkozás kivételével – nem végezhető.” Ez alól kivételt képez:- 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról (5) * Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig. Valamint a gazda által igazoltan örökbe fogadott kutya amelyen nem a jelenlegi gazdája végeztette a küllemváltoztató műtétet pl. fülvágás.

A verseny előtti regisztráció során a kutya azonosítására szolgáló mikrochip megléte (lsd. 14. pont), a kutya egészségi állapota, szociális viselkedése, valamint az oltási könyv vagy a kutya útlevél állatorvos részéről ellenőrzésre kerül. Az ellenőrzést végző állatorvosnak jogában áll kizárást javasolni, ha az ellenőrzésnél hiányosságokat tapasztal, melyet a Versenyigazgató hagy jóvá.

1.4. A Verseny ellenőrző szerve a Verseny Bizottság, amelynek a vezetője a Versenyigazgató. A Verseny Bizottság feladatkörébe tartozik:

 • a Verseny sikeres és biztonságos lebonyolításához szükséges intézkedések megtétele,
 • a Versenyzők és kutyák ellenőrzése,
 • a Verseny eredményének megállapítása,
 • döntés Versenyző kizárásáról.

 

1.5. A Verseny Bizottság tagjai az egyes feladatok teljesítése során – ha a Versenyszabályzat másként nem rendelkezik – önállóan is eljárhatnak.

1.6. A Versenyen a versenyző a saját kockázatára vesz részt.  A Verseny során minden versenyző önmaga és kutyája számára is kérhet orvosi segítséget.

1.7. A Verseny helyszínén szemetelni tilos! Bármilyen szemét a gyűjtőn kívüli eldobása azonnali kizárást vonhat maga után.

1.8. A Verseny területén kizárólag az arra kijelölt helyen lehet dohányozni!

 1. NEVEZÉS ÉS HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ

2.1. Nevezés

2.1.1. A Versenyre nevezni itt lehet. 

2.1.2. A nevezés során a Versenyző köteles elfogadni azt, hogy a jelen Versenyszabályzatot és az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.1.3. A nevezés abban az esetben sikeres, ha a Versenyző a nevezéshez szükséges adatokat hiánytalanul megadja. A Versenyző által megadott adatok a Verseny sikeres lebonyolítása, a versenyzők és a kutyák azonosítása, továbbá tájékoztatási célból kerülnek felhasználásra, mely felhasználási célokhoz a versenyző a nevezés során hozzá  kell, hogy járuljon.

2.1.4. A Versenyre díjfizetés (nevezési díj) megfizetése ellenében lehet nevezni. A helyszíni nevezés díját a Hard Dog Race weboldalán  elérhető, az adott versenyhez tartozó Nevezési díjak és  kedvezmények táblázat  tartalmazza. A nevezési díjat a sikeres nevezés lezárását követően a Versenyző köteles online bankkártyás fizetéssel megfizetni vagy banki átutalás esetén 2 munkanapon belül kiegyenlíteni. (Kivétel: Lengyelország 5 munkanap)
A Verseny szervezője lehetőséget ad helyszíni jelentkezésre abban az esetben, ha van még szabad futam időpont, vagy valaki lemondja a futama időpontját. Helyszíni nevezésnél a Felelősségvállalási – és Adatvédelmi nyilatkozatokat verseny helyszínén ki kell tölteni, és egyidejűleg a nevezési díjat a  helyszínen ki kell egyenlíteni. Helyszíni nevezés esetében sem egyéniben, sem csapatban indulóknál nem vehető igénybe SEMMILYEN! kedvezmény.

 

2.1.5. A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • ingyenes parkolás (nem minden verseny esetében)
 • befutó érem és befutó póló (nem minden verseny esetében)
 • befutócsomag (versenyenként eltérő tartalommal)
 • chipes időmérés  (nem minden versenyen)
 • csoportos balesetbiztosítás, mely a kutyára nem érvényes
 • ruhatár ingyenes használata

 

A nevezési díj nem tartalmazza a versenyzőkről fotók készítését! A pályán több hivatásos, HDR Press fotós is dolgozik a rendezvény teljes időtartama alatt, de Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy mindenkiről készül fotó.

2.2. Helyszíni regisztráció

2.2.1. A saját futama megkezdése előtt egy órával a versenyző a Verseny helyszínen  regisztrálni köteles. A verseny rendezői a regisztráció során ellenőrzik a versenyző által a nevezés során megadott adatokat a versenyző valamely fényképes személyi okmányából.

2.2.2. Az egyenruhás testületek, szervezetek  tagjai (Rendőrség, Honvédség, Katasztrófavédelem,  Tűzoltóság, Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE), Terror  Elhárítási Központ (TEK), Büntetés Végrehajtás (BV),  Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), Mentők, Polgárőrség,  Mentőkutyás Csoport, Speciális Mentő Szervezet,  Természetvédelmi Őrszolgálat), a diákok (a verseny  időpontjában érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők) és  az örökbefogadott kutyával indulók (örökbefogadási  szerződés szükséges a kedvezmény igénybevételéhez,  amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, a nevezés  véglegesítése előtt vegye fel a kapcsolatot a Verseny  szervezőjével a nevezesinfo@harddograce.hu e-mail  címen) a nevezési díjból 5% kedvezményt kapnak. A nevezés során a versenyzői adataik megadásánál ki kell pipálni az erre vonatkozó négyzetet, utólag a kedvezmény nem érvényesíthető. A regisztrációnál be kell mutatniuk az érvényes kedvezményre jogosító szolgálati, tagsági vagy diák igazolványukat is. Örökbefogadott kutyával induló Versenyzőnek a kutya örökbefogadási szerződését kell bemutatnia vagy az e-mailen történt kapcsolatfelvétel és egyeztetés után, a Verseny szervezője által kiállított igazolást.

2.2.3. A Verseny szervezői a nevezés során ellenőrzik a Versenyző tekintetében az 1.2.1. és az 1.2.2. pontokban írt feltételek fennállását.

2.2.4. A Verseny szervezői a regisztráció során ellenőrzik és összeveti a versenyző által a kutyára megadott adatokat, a kutyát azonosító okmányokkal (oltási könyv, kutya útlevél) és a regisztráció során bemutatott kutyával.

2.2.5. Az azonosításhoz szükséges személyi okmányok, továbbá a kutyára vonatkozó okmányok Verseny szervezői általi ellenőrzéséhez a versenyző köteles hozzájárulni. 2.2.6. A regisztráció során a Verseny szervezői ellenőrzi, hogy a Versenyen résztvevő kutya tekintetében igazoltak-e az 1.3. pontban írt feltételek.

2.2.7. A Versenyző legkésőbb a regisztráció során köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan aláírni a Felelősségvállalási Nyilatkozatot és az Adatvédelmi Nyilatkozatot és ezen nyilatkozatok 1-1 eredeti példányát a Verseny szervezőinek átadni. Amennyiben a felelősségvállalási és jogi nyilatkozatot nem hozta magával, azok helyben nyomtathatók, beszerezhetők: az ellentételezése 30 guggolás/oldal. Amennyiben ezen eljárás során keletkezett időveszteség miatt a versenyző lekési a futamát, a legközelebbi szabad futamban indulhat, az indulás idejét ez esetben a rendezők határozzák meg.  Amennyiben nincs szabad hely, csak a legutolsó futam utáni pótfutamban indulhat. Amennyiben a versenyző ezt nem fogadja el, a versenyszervező nem köteles a nevezési díjat visszafizetni.

2.2.8. A Versenyző kizárható a Versenyből, ha a regisztráció során történő azonosítása sikertelen vagy nem működik együtt a regisztráció lebonyolításában a Verseny szervezőivel.

 

2.2.9. A Verseny szervezői a versenyzőt kizárhatja a Versenyből, ha a kutya tekintetében az 1.3. pontban írt feltételek igazoltak, de a kutya viselkedése a Verseny biztonságos lebonyolítását veszélyeztetheti.

 1. A VERSENY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3.1. A Versenyen több futam lebonyolítására kerül sor.  Minden Versenyző abban a futamban indulhat, amelyre regisztrált.

3.2. A Versenyen a Versenyző egy futamban egy kutyával indulhat. Egy adott Versenyző és a Versenyben való részvételre bejelentett kutyája a továbbiakban: Páros. Csak a nevezésnél regisztrált vagy utóbb a jelen pont szerint cserélt kutyával lehet indulni. Amennyiben a Versenyző más kutyával szeretne indulni, mint amelyikkel regisztrált. A kutyacsere tényét az online nevezés ideje alatt önállóan teheti meg. A nevezés lezárása után a verseny kezdete előtt legkésőbb 72 órával jeleznie kell a nevezesinfo@harddograce.hu e-mail címen, megadva a nevezési kódját, saját és kutyája nevét, illetve rögzítenie kell a rendszerben az új kutya adatait, ha korábban még nem tette meg. E határidő lejárta után nincs lehetőség a kutya cseréjére!

3.2.1. A “3in1” (2 ember+1 kutya) futásra vonatkozó speciális szabályok

3.2.1.1. A “3in1” futásra 2 versenyző nevezhet 1 kutyával. Mindkét versenyzőnek meg kell felelnie az adott verseny életkorra vonatkozó szabályozásának.

3.2.1.2. A “3in1” mindkét tagjának jár rajtszám, chip valamint érem és befutócsomag, de a verseny időmérés alapú díjazásában nem vesz részt a páros egyik tagja sem.

3.2.1.3 A futás során a kutya a “3in1” egyik tagja vezetheti. A kutya cseréje a páros tagjai között megengedett, de nem kötelező. A cserére az alábbi módon van lehetőség:

 • Kizárólag a frissítőpontnál,
 • erre kijelölt és elszeparált helyen, ahol egyszerre csak egy “3in1” tartózkodhat.

3.2.1.4. Amennyiben a “3in1” egyik tagja lesérül vagy a verseny feladására kényszerül, akkor a másik tag sem folytathatja a versenyt.

3.3. A Versenyszervező lehetőséget ad arra, hogy egy Versenyző két különböző kutyájával induljon, két különböző futamban, két különböző regisztrációs számmal. Ez két külön Párosnak minősül, melyhez kettő regisztráció szükséges. Ez esetben a második nevezési díjra a Versenyző 25% kedvezményt kap. Ennek a kedvezménynek az érvényesítéséhez előzetesen jelezni-e kell a második kutyára vonatkozó nevezési szándékát a nevezesinfo@harddograce.hu e-mail címen.

3.4. A Versenyen csapatban is lehet indulni. Egy csapat 6 Párosból áll. A 6 fős csapatban indulók a teljes nevezési díjból 5% kedvezményt kapnak. A csapatok nevezési díjának kifizetésére egy összegben van mód, vagyis a 6 Páros nevezési díját egyszerre kell kiegyenlíteni. A 6 fős csapatban lehet két olyan Versenyző, aki kutya nélkül kíván részt venni a futamon. A csapat eredménye az időmérés alapján elsőnek és utolsónak befutott két csapattag idejének összege (ha ezek bármelyike a kutya nélkül futó csapattagé, akkor a következő legjobb vagy legrosszabb időt vesszük figyelembe, tehát a kutya nélkül futóét nem!). A kutya nélkül induló nevezési díja megegyezik a kutyával indulóéval. A kutya nélküli indulást a csapat nevezésnél előre jelezni kell! Amennyiben egy közösségből több csapat indul, pl. kutyaiskola vagy menhely (pl. Bodri kutyaiskola csapata 1, Bodri kutyaiskola csapata 2, Bodri kutyaiskola csapata 3), kérjük egyedi kedvezmény miatt vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

3.5. A verseny nyertese az a Páros vagy csapat, aki a futamhoz kijelölt pályát a legrövidebb időn belül teljesíti a jelen Versenyszabályzat feltételei szerint.

3.6. Aki lekési a futamát, annak a Verseny szervezője a szabad helyek függvényében biztosíthat indulási lehetőséget egy későbbi futamban. A Verseny szervezője nem köteles a késő versenyzőnek másik indulási időpontot biztosítani, de körülményekhez képest törekszik erre. Amennyiben ez nem valósul meg, a versenyszervező nem köteles a nevezési díjat visszafizetni.

3.7. A futamok 15 percenként indulnak. Az első futam 9:00-kor indul. Egy futamban 44 ember indul 11 vonalban elosztva. Egy vonalban 4 páros, közöttük 1,5 m távolsággal. A vonalak között 2 m távolság van. Az egyes vonalak 30 másodperces vagy 1 perces időkülönbséggel indulnak. Csapat esetében a tagok vonalban egymás után 1 perces időközökkel indulnak. Egy csapat indulhat egyszerre is, amennyiben a biztonsági okokból történő külön indítás lehetőségéről lemondva erről előre írásban nyilatkoznak, és ezt szóban a helyszínen megerősítve a start kapunál jelzik a rendezőknek. A Verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy az egyes versenyeken a fentiektől eltérően határozza meg az egy futamban indulók számát és ehhez igazítsa, hogy egy futamban hány vonalban rajtolnak a versenyzők, illetve a vonalak milyen időkülönbséggel indulnak.

3.8. A futamban az egyes vonalakban, illetve oszlopokban lévő pozíció rugalmas, ott helyben rendezői segítséggel meg lehet határozni az egyes versenyzők nyilatkozata alapján, a kutya neme, habitusa szerint.

3.9. A versenyen az időt a Versenyzőknek átadott időmérő chip méri. A csuklóra rakott chipet az úgynevezett UFO időmérő eszköz közepéhez kell érinteni a rajt és a cél vonalban. Az adat csak akkor kerül be a rendszerbe a készülék hang visszajelzést ad. A Párosnak négykézláb vagy kúszva kell áthaladnia a rajtnál és a célnál lévő akadály alatt, úgy, hogy a keze mindenképpen érintse a földön található időmérő szőnyeget, mely elindítja a chipjét. Ez alól kívételt képez a Not Just Run versenyen lásd. 14. pont. Ha szabálytalan rajtolás vagy célba érés miatt nincs mért ideje a Párosnak, akkor a Páros nem jogosult díjazásra. A chip esetleges elvesztése megrongálódása esetén a Versenyző köteles annak árát megtéríteni a Szervezőnek. A térítés összegét az egyes országokra vonatkozóan a jelen Versenyszabályzat 15. pontja tartalmazza. A chipet a verseny végén a minden befutónak járó emlékérem és befutócsomag átvételekor kell leadni. Aki a chipet nem tudja átadni, csak abban az esetben kapja meg a csomagot, amennyiben a chip árát a helyszínen kifizeti. A chip elvesztése esetén a futam időmérése nem lehetséges, így a Versenyző versenye érvénytelen, a Versenyző nem díjazható, de egyébként a pálya szabályos teljesítése esetén a Páros emlékérmet és befutócsomagot kaphat. A Páros ez esetben, a rangsorban az utolsó helyen zár „idő nem mérhető” megjegyzéssel.

3.10. A Versenyzők csak abban a futamban indulhatnak, amelyet a nevezés során, a weblapon előre meghatároztak. A futamidőpontok módosítására sikeres, befizetett nevezés esetén már nincs mód. Ebben az esetben a nevezesinfo@harddograce.hu e-mail címen kell felvenni a kapcsolatot a Verseny szervezőjével, ha lehetséges a futamidőpont módosítása, akkor a Verseny szervezője módosítja az emailben leírtak alapján és erről visszaigazolást küld. Legkésőbb a verseny előtt 120 órával az online nevezés lezárásáig van lehetőség a futamidőpont módosítására – és minden egyéb változtatásra is, pl. versenyző vagy kutya adatainak módosítása – a szabad helyek függvényében díjmentesen.  Az online nevezés lezárása után csak kezelési költség megfizetése ellenében (lásd. 15. pont) van lehetőség módosításokra a szabad helyek és egyéb feltétek meglétének függvényében a Versenyt megelőző 72 óráig (pl ha a verseny kezdete szombat 9:00, a módosítás lehetősége a verseny hetében szerda 9:00 óráig áll fenn).

3.11. A sikeres helyszíni regisztráció után a chippel együtt kapott rajtszámot minden Versenyző köteles magán viselni. A rajtszámok csak elöl viselhetőek! Nyomatékosan javasoljuk a számok testre írását!

3.12. Az időmérés a rajtkapunál lévő rajtvonaltól indul és a célkapunál lévő célvonalnál fejeződik be. A két mérő pont között eltöltött idő jelenti a futam megtett idejét.

3.13. Minden célba beérő, a versenyt szabályosan teljesítő Versenyző emlékérmet és befutócsomagot kap.

3.14. A Versenyt akkor teljesítette szabályosan a Versenyző, ha:

 • a rajt és cél vonalak közötti távolságon szabályosan haladt végig, a pályát nem hagyta el; és
 • az összes akadályt szabályosan teljesítette.

3.15. Akadályteljesítés: a Páros vagy szabályosan teljesíti az akadályt az azon való áthaladással, vagy a büntetőzónában végrehajt egy kötelező gyakorlatot, melyet minden akadálynál kitáblázva megtalál, illetve a versenybírók tájékoztatják a végrehajtandó guggolások számáról. Ezt követően megkerülheti az akadályt a kijelölt helyen.

3.16 Pálya két oldalsó szélétől való 2 méternél távolabbra való eltávolodás. Ha valaki önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a távot pl. esetleges sérülés, baleset, akkor a Verseny nem minősül teljesítettnek. Ez esetben óvást lehet benyújtani, melynek elbírálása után a Versenyszervező  javaslatára a következő Verseny nevezési díjából 50% és 100% közötti kedvezményt biztosíthat a Versenyzőnek.

3.17. A pálya elhagyása kizárással jár. Elhagyás: a pálya két oldalsó szélétől való 2 méternél távolabbra való eltávolodás. Ha valaki önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a távot pl. esetleges sérülés, baleset, akkor a Verseny nem minősül teljesítettnek. Ez esetben óvást lehet benyújtani, melynek elbírálása után a Versenyszervező, a Verseny Bizottság javaslatára a következő Verseny nevezési díjából 50% és 100% közötti kedvezményt biztosíthat a Versenyzőnek.

 

3.18. Minden Versenyző saját és kutyája kockázatára indul.  Versenyszervező a Versenyre balesetbiztosítást köt, a nevezési díj tartalmazza a biztosítás összegét is. Minden Versenyző önmaga és kutyája számára is kérhet orvosi segítséget. Minden Versenyző köteles magával hozni az érvényes egészségbiztosítási kártyáját, ennek hiányában nem indulhat a versenyen.

 

3.19. A verseny első 2 futama, vagyis első 30 perce (tehát a 9:00 és a 9:15-ös futam) az “Alfák csatája” fantázia nevű időszak. Az ebben való indulást azoknak javasoljuk, akik minél jobb időeredményt szeretnének elérni, a lehető leggyorsabban teljesíteni a versenyt! Nevezhetnek egyéni és csapat indulók is!

 1. A KUTYÁKRA VONTAKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

4.1. Nem engedhető szabadon kutya a Verseny, illetve a rendezvény egész területén, és annak teljes időtartama alatt, amely a kapunyitástól a zárásig értendő. Hám és futóöv vagy hám és póráz használata tehát a futamok alatt kötelező! A futóöv póráznak minősül. A póráz vagy futóöv maximális hossza 250 cm lehet, a tolerálási mérték 5 cm. A póráznak rendelkeznie kell kéz-bújtatóval, amit a futam ideje alatt használni is kell! Flexi, valamint Flexi rendszerű, zsinóros automata póráz és szalagos automata póráz használata nem megengedett, márkától, gyártótól függetlenül! A Versenyen kizárólag hám és póráz vagy hám és futóöv együttes használatával lehet indulni. Nyomatékosan javasoljuk a futóöv és hám együttes használatát!

4.2. Az állatorvos a Versenyen résztvevők biztonsága érdekében a Versenyző kutyáját szájkosár használatára kötelezheti, illetve adott esetben a kizárást is javasolhatja.  Az állatorvos ellenőrzi, hogy a szájkosár megfelel e azon követelménynek, hogy a kutya élettani szükségleteinek megfelelően tudjon lélegezni és ez által hűteni magát! Amennyiben nem, úgy másik típus használatát javasolja.

4.3. Szöges, valamint fojtó nyakörv használata tilos!

4.4. A Verseny alatt a kutya jutalmazható, jutalommal motiválható.

4.5. A klikker használata nem megengedett.

4.6. A Páros Versenyzője a vele párban induló kutya magatartásáért teljes felelősséggel tartozik. A Páros Versenyzője a vele párban induló kutya ürülékét köteles összeszedni és a kihelyezett kukákba kidobni.

4.7. A Versenyző köteles a vele párban induló kutyát a versenypályán is pórázon tartani. Ezen túl köteles gondoskodni arról, hogy a futam során, valamint a rendezvény egész ideje alatt, a pórázt ne engedje el, a kutya azt a kezéből kirántani ne tudja! Amennyiben ez mégis megtörténik, a Versenyzőnek kötelessége ezen állapotot azonnal megszüntetni. Ha ennek nem tesz eleget, a Versenyző a Versenyből kizárásra kerül.  Amennyiben egyedül nem tudja kutyáját ismét pórázra fogni a Versenyző segítséget kérhet bármely Versenyzőtől, illetve a Versenyszervező által delegált segítő-rendezőktől. Éppen ezért ismételten javasoljuk a futóöv és hám együttes használatát!

4.8. A póráz vagy futóöv szándékos levétele esetén, a kutya szabadon engedése miatt, a Versenyző azonnal kizárásra kerül.

4.9. A kutya vezetője teljes felelősséggel tartozik a vele induló kutya magatartásáért, továbbá a kutya által okozott esetleges károkért, keletkezzen az tárgyban vagy élőlényben.

4.10. A kutya bármely akadálynál kézbe vagy ölbe vehető, felemelhető, segíthető. Tilos a kutyát a nyakörvénél, szőrénél, bőrénél vagy bármely végtagjánál fogva megemelni, felemelni! Megengedett emelési technikák:

 • az egész test egyidejű egyszerre történő emelése a lábak alá nyúlással (karba vevés),
 • hámmal és hámban való emelés.

Amennyiben az akadálynál lévő versenybíró úgy ítéli meg, hogy a kutyát humánus eszközökkel nem lehet az akadályteljesítésére rábírni, illetve a páros már annyi időt tölt el a próbálkozással, hogy ezzel akadályozza a mögötte jövő versenyzők biztonságos haladását, saját jogkörben elrendelheti az akadály büntetőfeladattal való kiváltását. Az elvégzendő guggolások száma akadályonként változhat. Az akadályok közötti távolságot minden esetben minden kutyának saját lábán kell megtennie. Az akadály előtt 1m-rel vehető fel és utána 3 méteren belül le kell rakni. A kutya futhat a Versenyző előtt, vagy mellett, amennyiben a kutya a Versenyző háta mögé kerül a futóöv vagy a póráz nem feszülhet meg.

4.11. A Verseny távján frissítőpont van felállítva. Ezt bármely Versenyző igénybe veheti. A frissítőponton tartózkodás idején az időmérés nem áll le. A Verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy döntsön a frissítőpont felállításának szükségességéről és annak számáról. A frissítőponton és a verseny előtt és után 15 perccel a kutya itatását, egészségügyi okokból, mérsékelt mennyiségben javasoljuk!

4.12. A Verseny előtt és után a Versenyzőknek lehetősége van saját hordozható szállító box elhelyezésére, amely alkalmi használatát javasoljuk.

4.13. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a kötelező balesetbiztosítás a kutyájára nem vonatkozik.

 1. AKADÁLYOK

5.1. A Versenyszervező fenntartja a jogot, hogy eltávolítson egyes akadályokat, a pálya bizonyos részeit módosítsa, vagy törölje az eseményt, ezáltal biztosítsa a jelenlévők (versenyzők, nézők, rendezők) biztonságát, például rossz időjárási körülmények (pl. vihar, hőségriadó) esetén. Ez vis majornak minősül, és nem jár vissza a nevezési díj. A verseny és a futamok rossz, kedvezőtlen, de tolerálható időjárási körülmények (pl. szemerkélő eső) esetén megrendezésre kerülnek.

5.2. Az akadályok előtt várakozó zóna van kijelölve arra az esetre, ha feltorlódnának az akadályokon a párosok.  Ekkor az ott lévő rendező-segítők indítják ki a zónából a beérkezés sorrendjében a versenyzőket az akadályokra.  A zónában egyenes oszlopban kell várakozni egymástól biztonságos távolságot tartva: 1,5 m.

5.3. Amennyiben valaki egy akadályt nem tud, vagy nem akar teljesíteni, az akadály melletti büntető zónában 30-90 szabályos guggolást kell végrehajtania, kortól és nemtől függetlenül, csak ez után folytathatja a versenyt. Ennek végrehajtását a rendező-segítők ellenőrzik és szigorúan betartatják! A gyakorlat elmaradása, elcsalása esetén a Versenyző kizárásra kerül! A gyakorlatot úgy kell végrehajtani, hogy közben a többi Versenyzőt a haladásban, valamint az akadályok teljesítésében ne  akadályozza.

5.4. Az egyes vizes akadályokban 100 cm-nél mélyebb víz is lehet, nincs maximált mélység!

 1. KIZÁRÁS

6.1. Versenyzőt a Versenyből a Versenyigazgató zárhat ki.  A Versenyző kizárására a jelen Versenyszabályzatban meghatározott esetekben kerülhet sor. A Versenyző kizárása a vele Párosban lévő kutya kizárását is jelenti. A Versenyigazgató a kizárást hozó döntését köteles megindokolni.

6.2. A kizárás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

6.3. A kizárás adott esetben, szóban is közölhető és indokolható. A Verseny végén a szóban közölt kizárást írásba kell foglalni.

6.4. Kizárás esetén a nevezési díj nem jár vissza.

6.5. A kizárt Versenyző és kutyája köteles a Verseny helyszínét haladéktalanul elhagyni.

6.6. Az a Versenyző, aki a versenyszabályzatot, az ÁSZF-et és/vagy az etikai alapelveket megszegi, bármikor kizárható a versenyből és a rendezvény egész területéről.  Ez esetben reklamációnak, jogorvoslatnak helye nincs.

6.7. A sportszerűtlen magatartás következménye is a versenyből való kizárás. Ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a következő esetek:

 • az útvonal elhagyása, vagy rövidítése, a pályajelölés, vagy az akadályok módosítása (elmozgatása, megbontása);
 • akadályozás: a lassabb futók kötelesek elengedni a gyorsabban futókat, szándékos akadályozás sportszerűtlen viselkedésnek minősül (pl.: Rossz helyen végzi a büntető feladatot);
 • a másik kutya szándékos zavarása, meglökése is sportszerűtlen magatartásnak minősül;
 • az egészség és a biztonság szabályainak figyelmen kívül hagyása– ha valaki a pályán sérülést észlel, azt azonnal jeleznie kell a legközelebbi segítőnek. Bizonyos esetekben indokolt lehet a sérülttel maradni az orvosi segítség megérkezéséig, még akkor is, ha a sérült ezt elutasítja. A segítségnyújtás elmulasztása sportszerűtlen viselkedésnek minősül és jogi következményekkel is járhat. A segítségnyújtás elmulasztásának megítélésében nem teszünk különbséget kutya és ember között! A segítséget nyújtó versenyző részére ez nyilván időveszteséget okoz, amelynek pontos megállapítása, megfelelő kompenzálása nehezen végrehajtható. A Versenyigazgató elrendelheti „Fair Play díj” kiadását, mellyel kompenzálni igyekszik a Versenyző önzetlen és sportszerű magatartását.
 • a Versenybírók utasításainak végre nem hajtása.
 • az ittasan, bódult állapotban való versenyzés, vagy annak megkísérlése azonnali kizárást von maga után jogorvoslat nélkül.
 1. ÉRTÉKELÉS ÉS EREDMÉNYEK

7.1. A versenyen az alábbi győzteseket hirdeti ki a Verseny szervezője:

 • Női 1. 2. 3. helyezett (időmérés eredmények alapján) Férfi 1. 2. 3. helyezett (időmérés eredmények alapján) • Csapat 1. 2. 3. helyezett (A csapat eredménye az időmérés alapján elsőnek és utolsónak befutott két kutyával futó csapattag idejének összege)
 • Meglepetés díj 1-4. (a Verseny szervezője nem közli előre a feltételeit, fenntartja magának a jogot a meghatározásra és kiadására)
 • Legidősebb páros (a kutya kora és a gazda kora összeadódik)
 • Fair Play díj (ha az adott körülmények indokolják)

7.2. A díjak kiosztása a díjátadó ünnepségen, eredményhirdetésen történik. Eredményhirdetésre az utolsó futam utolsó Versenyzőjének beérkezése után 15 perccel kerül sor.

7.3. Ha a díjazott vagy képviselője nem jelenik meg a díjátadón a nyereményét utólag nem áll módunkban átadni!

7.4. A Fair play díjról a körülmények megvizsgálása után később dönt a Verseny Bizottság. E díj átadására a díjkiosztáson nem megjelentek szabálya vonatkozik.

7.5. A Mud Dog Race eseményen nincsen időmérés ennek következtében az indulókat, nem díjazzuk és nem rangsoroljuk, nem hírdetünk győztest.

 1. DÍJAZÁS

A díjazás minden versenyen külön kerül meghatározásra.

 1. ÓVÁS

Óvást szóban a Versenyigazgatónak kell benyújtani, aki az óvásról rövid feljegyzést készít. Óvást, a kizárásról szóló döntés kivételével, a Versenyigazgató minden döntése ellen, továbbá valamely Páros Versenyen vagy Versenyen kívül tanúsított magatartása miatt lehet benyújtani.

Az óvást a Versenyigazgató bírálja el, az óvás beadását követő 2 héten belül. Az elbírált óvás valamennyi Versenyzőre nézve kötelező hatályú.

Az óvás díja 10.000 Ft. Amennyiben az óvás jogos, az óvás díja visszatérítésre kerül. Óvás benyújtására az eredményhirdetést megelőzően van lehetőség.

 1. FELELŐSSÉG

10.1. A Verseny szervezője a Versenyt a biztonság elsődlegességének figyelembevételével szervezi meg.  Ugyanakkor felhívja a versenyzők figyelmét arra, hogy a Verseny a jellegéből eredően biztonsági kockázatokkal jár. A jelen Versenyszabályzatban leírtak maradéktalan betartása esetén a Versennyel együtt járó kockázatok csökkenthetők, de nem zárhatók ki.

10.2. A Versenyt szervező arra vállal kötelezettséget, hogy a Versenyben alkalmazott akadályokat annak megfelelően megépíti, hogy a versennyel eleve együtt járó kockázatokat (baleset, sérülés, haláleset,) lehető leginkább csökkentse, az akadályokon való biztonságos áthaladást elősegítse, ennek érdekében ilyen versenyszabályokat is alkalmaz. Ugyanakkor, a Versenyszabályzat maradéktalan betartása esetén sem zárható ki, hogy valamely Versenyző, illetve résztvevő kutya a Verseny során megsérül, anyagi kárt szenved, esetleg halálos baleset éri. Ezen káreseményekért a Versenyszervező kizárólag abban az esetben felel, ha igazolható, hogy a Versenyt szervező a Versenyszabályzatba írt valamely kötelezettségét megszegte. A Versenyt szervező így különösen, de nem kizárólagosan nem felelős:

 • a versenyzők és kutyáik magatartásáért, ha valamely sérülés, baleset, halál, vagy káresemény a versenyzőben vagy kutyájában rejlő ok miatt következik be (így pl. nem megfelelő fizikai állapotban vesz részt a versenyen);
 • a Versenyt néző látogatók Verseny során, azt megelőzően és azt követően tanúsított magatartásáért;
 • senkinek fel nem róható okból bekövetkező, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező eseményekből bekövetkező sérülésért, balesetért, halálért vagy káreseményért;
 • ha az egyébként a Versenyen való részvételre alkalmasnak talált kutya utóbb károkozó magatartást tanúsít.

10.3. Amennyiben a Versenyszervező a jelen Versenyszabályzat alapján a Versenyző részére kártérítést köteles fizetni, úgy ennek összegszerűsége semmilyen esetben sem haladhatja meg a 15. pontban feltüntetett, országonként változó összeget káreseményenként.

10.4. A Versenyző köteles a “HDR – felelősségvállalási nyilatkozat”-ot a Verseny honlapjáról letölteni, azt kitölteni, kinyomtatni, aláírni, és a verseny napján a regisztrációnál  átadni.

10.5 A szponzorok semmilyen módon nem felelősek a versenyzők, kutyáik vagy kísérőik anyagi vagy egészségkárosodásáért.

 1. ADATKEZELÉS

11.1. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a Versenyben való részvételhez szükséges regisztráció során a Versenyző személyes adatait, így: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszám, kutya neve, chip száma, oltási könyv vagy kutyaútlevél száma, bankszámlaszám adatkezelőként rögzíti, azokat feldolgozza, és a Hard Dog Race és a verseny szervezője a verseny szervezése és lebonyolítása érdekében felhasználja. Lsd: Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok (harddograce.hu/nevezes/adatvedelmi-szabalyzat)

11.2. Versenyző tudomásul veszi, hogy a Verseny nyilvános rendezvény, arról a Versenyszervező képfelvételt készíthet, melyen egyénileg azonosítható módon a Versenyző megjelenhet. A Versenyről való képfelvétel készítéséhez a Versenyen való részvétellel a Versenyző hozzájárul, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyszervező a képfelvételt vagy annak egy részét, rövidített vagy szerkesztett formában az alábbi felhasználási körben időbeli korlátozás nélkül felhasználja és megjelentesse: a verseny weboldalán, Facebook oldalán, Youtube csatornáján, promóciós filmjeiben, sajtómegjelenéseiben. Versenyző a felhasználásért és ezen megjelenésekért semmilyen ellenszolgáltatásra igényt nem tart.

11.3. A Versenyző köteles a “HDR – adatvédelmi és képmás nyilatkozat”-ot a Verseny honlapjáról letölteni, azt kitölteni, kinyomtatni, aláírni, valamint és a verseny napján a regisztrációnál  átadni.

 1. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

12.1. A HDR követi a Fair Play szellemiségét. Másik versenyző segítsége is igénybe vehető a futam alatt. Ez lehet csapattárs, egyéni induló, másik csapat tagja.  Segítség szigorúan csak másik indulótól vehető igénybe, a pályán kívülről, nézőtől nem! Ez alól kivételt képez az esetleges elszabadult és a pályát elhagyó, vagy elhagyni készülő kutya megfogásában nyújtott segítség.

12.2. Szabályos guggolás – végrehajtása közben is pórázon kell tartani a kutyát.

Pozíció, kiinduló helyzet: talpak a földön, lábfejek párhuzamosan előrenéznek, egymástól 30-50 cm-re, a láb nyújtva, egyenesen áll a végrehajtó.

 

Végrehajtás:

 1. súlypont leengedése következtében, mintha le akarnánk ülni egy székre, a térd behajlik a comb derékszöget vagy annál kisebb szöget zár be a vádlival, a kéz nem érinti a talajt.
 2. felemelkedés a kiinduló helyzetbe, melynek során a kéz szintén nem érinti a talajt. Az 1. és 2. pont összessége számít 1 végrehajtásnak.

12.3. A rendezvényen fotók és videófelvételek készülnek, ezeken bárki szerepelhet, és ezek a felvételek nyilvánosságra is kerülhetnek! A belépéssel a résztvevő beleegyezését adja, hogy minden ellenszolgáltatás, időbeni korlátozás és jogigény-érvényesítés nélkül ezeken szerepelhet.

12.4. A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a Verseny egyes feltételeit módosítsa.

12.4.1. A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben a Versenyzők fizikai alkalmasságának vizsgálatát követően a Versenyen való indulás lehetőségét az általános szabályoktól eltérően alkalmazza. Az adott versenyhez igazodó alkalmassági vizsgálat követelményeit a Versenybizottság minden esetben egyedileg határozza meg.

12.5. A versenyt megelőzőn szigorúan tilos a pályabejárás, felmérés. A rendezvény hivatalos nyitása előtt csak a HDR Team tagjai tartózkodhatnak a rendezvény és a pálya területén. A szabály megszegőit a szervező jogorvoslat nélkül kizárhatja a versenyből. Kizárás esetén nem jár díj visszatérítés.

12.6. A rendezvény parkolójába történő campingezés (lakóautó, sátor állítás) lehetőségéről, és annak szabályairól az adott eseményhez kapcsolódóan a versenyzői tájékoztatóban adunk információkat. Az ott leírtakat a versenyszabályzat részének tekintjük!

12.7. A rendezvény egész területén szigorúan tilos megjeleníteni, használni bármilyen vállalat, cég, rendezvény, márka: logóját, üzenetét. Különösen, de nem kizárólag a következő formákban: molinó, strandzászló bármilyen dekorációs anyag. A rendezvény területén, beleértve annak parkolóját is, szigorúan tilos, engedély nélküli reklám és kereskedelmi tevékenységet folytatni.  

 1. CSAK A HARD DOG RACE JUNIOR (HDRJ) VERSENYZŐIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Versenyszabályzat teljes egésze vonatkozik a HDRJ Versenyzőire is. Ez a fejezet kizárólag a HDR Junior Versenyzőire vonatkozó szabályokat tartalmazza:

A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 8-14 év közötti (tehát 8. életévét a verseny napjáig betöltött, de 14.  életévét a verseny napjáig még be nem töltött) olyan cselekvőképtelen kiskorú, aki megfelel az ezen pont szerinti feltételeknek:

 • a Versenyen való részvételéhez törvényes képviselője írásban hozzájárult. A törvényes képviselői minőséget a Versenyen részt venni szándékozó kiskorú és a törvényes képviselő személyesen és együttesen köteles igazolni a Verseny szervezőjének képviselője előtt a Versenyen.
 • Amennyiben a törvényes képviselő nem tudja a kiskorú versenyzőt elkísérni, lehetősége van az őt megillető jogok gyakorlását átruházni egy 18. életévét betöltött felnőtt személyre a “Kiegészítő nyilatkozat szülői felelősségvállalási nyilatkozathoz” dokumentum kitöltésével.
 • A jelenlévő törvényes képviselő köteles a Versenyző kiskorú gyermeket a rajthoz elkísérni, tevékenységét nyomon követni, szükség esetén akár a pályán is végigkísérni.

13.1. A Verseny szervezője lehetőségeihez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy a pálya biztonságosan teljesíthető legyen a kiskorú Versenyzők számára, az akadályoknál rendezőt biztosít a Versenyzők segítésére, az akadályokat a kiskorú Versenyzők átlag testméretéhez igazítja.

13.2. A HDRJ futamain a Verseny szervezője csak a kiskorú Versenyző idejét méri, számára biztosít chipet. A HDRJ futamain induló kiskorú Versenyző(ke)t kísérő törvényes képviselő abban az esetben léphet pályára gyermekének kísérése céljából, ha:

 • ezt az online nevezéskor “A kiskorú Versenyző törvényes képviselőjeként a gyermekemet végig kívánom kísérni a pályán” szöveg mellett található négyzetet kipipálta,
 • a kiskorú Versenyzőt kísérő törvényes képviselőjeként a saját személyére vonatkozóan is kitölti a Felelősségvállalási nyilatkozatot és az Adatvédelmi és képmás nyilatkozatot, és annak egy-egy eredeti példányát a helyszínen a regisztrációnál leadja.

Verseny szervezője csak az előző két pontban foglaltak maradéktalan teljesülése esetén tud a törvényes képviselő számára is rajtszámot biztosítani, ami a pályára lépés feltétele.

A pályára lépők számára kötelező a rajtszám viselése, melyet a sikeres helyszíni regisztráció végén vehetnek át.  A rajtszámot elöl kell viselni!

13.3. A Verseny szervezője nyomatékosan kéri a kiskorú Versenyző jelenlévő törvényes képviselőjét, hogy kiskorú versenyző gyermekének az akadályok teljesítése során ne nyújtson segítséget.

A kiskorú Versenyző képviselője tudomásul veszi, hogy a kiskorú Versenyzőt és kutyáját Verseny közben fizikailag a fair play szabályaira is figyelemmel (pl. akadályokon való átjutásban) nem segítheti.

 1. CSAK A HDR NOT JUST RUN VERSENYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A HDR Not Just Run egy időméréses akadályok nélküli kutyás terepfutó verseny, amelyen egy ember a hámban, pórázon vagy futóövön vezetett kutyájával együtt fut, és közösen teljesítik az távot. A teljes táv vegyes terepen, a verseny típusától függően változik (HDR Not Just Run Junior: cca. két km, HDR Not Just Run Felnőtt: cca hat km). A verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy a táv hosszán módosítson.

14.1. A HDR Not Just Run felnőtt távján Versenyzőként részt vehet minden 12. életévét betöltött olyan korlátozottan cselekvőképes kiskorú, akinek a Versenyen való részvételéhez törvényes képviselője írásban hozzájárult (12-14 éves kor között a  “HDR Junior szülői felelősségvállalási nyilatkozat“, 14-18  éves kor között a HDR Base szülői felelősségvállalási  nyilatkozat” kitöltése szükséges).  A törvényes képviselői minőséget a Versenyen részt venni szándékozó kiskorú és a törvényes képviselő személyesen és együttesen köteles igazolni a Verseny szervezőjének képviselője előtt. A HDR Not Just Run Junior versenyzőire (8-14 évesek) vonatkozó szabályokat a Versenyszabályzat 13. pontja tartalmazza, azzal a kitétellel, hogy a HDR Not Just Run Junior  versenyzőknek akadályokat nem kell teljesíteni.

14.2. Díjazás: a HDR Not Just Run versenyen a résztvevők egy-egy, a HDR Önzetlenül partnerei közül kiválasztott  szervezet érdekében versenyeznek. Az időmérés alapján díjazott kategóriákban a nyeremények azt az Önzetlenül szervezetet illetik meg, akit a Versenyző a nevezése során kiválasztott.

 1. AZ EGYES ORSZÁGOK JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI eltérése okán vagy egyéb országonként változó tényezők miatt a Versenyszabályzatban foglaltakhoz képest az alábbi kivételek, illetve eltérések érvényesülnek:

15.1. Magyarország

 • A 2.1.4. pontban szereplő helyszíni nevezés díjat a  helyszínen kell kiegyenlíteni.
 • A 2.1.4. pont szerinti online fizetési lehetőséget biztosító szolgáltató a Barion Zrt.
 • A 3.10. pontban szereplő, az időmérő chip esetleges elvesztésére, megrongálódására vonatkozó díj 2.000,- Ft, amit a Versenyző köteles megfizetni a Szervezőnek.
 • A 3.10. pontban szereplő, az online nevezés lezárását követő nevezés módosítások (a 3.10. pontban meghatározott esetekben) kezelési költsége 4.000 Ft.
 • A 10.3. pontban szereplő, Versenyzőt a Versenyszervező részéről megillető kártérítés összege nem haladhatja meg a 150.000,- Ft-ot káreseményenként.

 

15.2. Lengyelország

 • Az 1.3. pontban megadott, a kutyákra vonatkozó indulási feltételek közül kikerül a chip kötelező jellege, tehát a HDR Poland versenyein a kutya azonosítására szolgáló mikrochip nélküli indulás is megengedett.
 • A 2.1.4. pontban szereplő helyszíni nevezés díjat a helyszínen kell kiegyenlíteni.
 • A 2.1.4. pont szerinti online fizetési lehetőséget biztosító szolgáltató a PayU.
 • A 3.10. pontban szereplő, az időmérő chip esetleges elvesztésére, megrongálódására vonatkozó díj 30 PLN, amit a Versenyző köteles megfizetni a Szervezőnek.
 • A 10.3. pontban szereplő, Versenyzőt a Verseny szervező részéről megillető kártérítés összege nem haladhatja meg a 2.000 PLN összeget káreseményenként.

15.3. Csehország

 • Az 1.3. pontban megadott, a kutyákra vonatkozó indulási feltételek közül kikerül a chip kötelező jellege, tehát a HDR Czech Republic versenyein a kutya azonosítására szolgáló mikrochip nélküli indulás is megengedett a cseh állampolgárságú versenyzőknek.
 • Csehországban 2004.03.01-től hatályba lépett, a kínzás tilalmáról szóló, 246/1992. sz. törvényjavaslat, különösen a törvény 1. sz. 77/2004 Coll. tiltja az állatkínzás népszerűsítését, ilyen állatokkal nyilvános rendezvényeken való megjelenést. Ezért vágott fülű, farkú kutyával nem lehet részt venni a Hard Dog Race Czech Republic versenyein sem.
 • A 2.1.4. pontban szereplő helyszíni nevezés díjat a helyszínen kell kiegyenlíteni.
 • A 3.10. pontban szereplő, az időmérő chip esetleges elvesztésére, megrongálódására vonatkozó díj 180 CZK (7€), amit a Versenyző köteles megfizetni a Szervezőnek.
 • A 10.3. pontban szereplő, Versenyzőt a Versenyszervező részéről megillető kártérítés összege nem haladhatja meg a 12 200 CZK (482€) összeget káreseményenként.
 1. A VERSENYSZABÁLYZAT NYELVE

A Versenyszabályzat magyar, angol, lengyel és cseh nyelven készült. Bármilyen értelmezési nehézség vagy nyelvi probléma és jogvita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A NÉZŐKRE, LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. A rendezvényen kutyát csak pórázon lehet vezetni, szabadon engedni tilos!
 2. Ha kutyád agresszív, antiszociális emberrel vagy állattal szemben, kérjük tegyél rá szájkosarat! A viselkedésért te vagy felelős!
 3. Saját, valamint kutyád testi épségéért te vagy a felelős!
 4. Saját kutyája után az ürüléket mindenki köteles összeszedni, és a kijelölt kukába dobni! A kijelölt kutyaillemhely területén is!
 5. Szemetelni tilos! Azért vannak a kijelölt szemetesek, hogy oda dobd, ha valami már nem kell!
 6. A verseny kordonnal elválasztott részére, a pályára, csak az indulók mehetnek be! Kérjük, a pályán kívülről szurkolj, fotózz, videózz!
 7. A rendezvényen fotók és videó felvételek készülnek, ezeken szerepelhetsz, és ezek nyilvánosságra is kerülhetnek! A belépéssel belegyezésedet adod az ezeken való szerepléshez, korlátozás nélkül!
 8. A rendezvényen való belépéssel elfogadtad a nézőkre, látogatókra vonatkozó szabályokat és azokat magadra nézve kötelezőnek tekinted!

HARD DOG RACE Kft.
Verseny Szervező
2024. június 6.