A HARD DOG RACE ÉS JUST TRAIL RUN VERSENYEK NEVEZÉSI MODULJÁNAK HASZNÁLATÁHOZ

A harddograce.hu, a harddograce.eu, a harddograce.pl, a harddograce.cz, a harddograce.de, a justtrailrun.hu weboldalak és a nevezési felület böngészésével és használatával kijelented, hogy elolvastad és elfogadtad azoknak használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket! Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). A nevezési rendszer csak az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása után válik elérhetővé!

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

(Magyarország, Lengyelország, Csehország)
A szolgáltató neve: Hard Dog Race Kft.
A szolgáltató székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 78.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hdrteam@harddograce.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-291006
Adószám: 25820922-2-41
Közösségi adószám: HU25820922
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-112808/2017.
A szerződés nyelve: magyar

Az ÁSZF magyar, angol, lengyel, cseh és német nyelven készült. Bármilyen értelmezési nehézség vagy nyelvi probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A VERSENY SZERVEZŐJE:

(Németország)
Neve: Brigitta Cseh
Székhely: 21435 Stelle, Fliegenberg 102.
E-mail cím: brigitta.cseh@harddograce.de
Adószám: DE324913325

TÁRSSZERVEZŐ ADATAI:

(Lengyelország)
Neve: Kornelia Radzikowska
Cím: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Lengyelország
Adószám: 113-235-94-48
E-mail cím: infopl@harddograce.pl
Telefonszám: +48 510 501 791

AZ ÁSZF-BEN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA:

Szolgáltató: A Hard Dog Race versenyek és a Just Trail Run szervezője és lebonyolítója.

Társszervező: A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló olyan természetes vagy jogi személy, aki az adott országban rendezett Verseny vonatkozásában a Szolgáltató megbízásából szervezi a versenyt és a külön szerződésben meghatározottak szerint gyakorolja az őt megillető jogokat.

Igénybevevő: Az a személy, aki az online nevezési modult használja, de még nem fizetett nevezési díjat vagy nem vásárolt ajándékkupont. (Pl. az adatait már rögzítette vagy az ajándékkupon kedvezményezettje, aki az ajándékkupon kódjával az ajándékkuponon található feltételek szerint ingyenesen indulhat a versenyen)

Vásárló: Az a személy, aki az online nevezési modulban nevezési díjat fizet vagy ajándékkupont vásárol. A Vásárló személye nem feltétlenül azonos az Igénybevevő személyével (pl. ajándékkupon vásárlása vagy csapatnevezés lebonyolítása).

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF visszavonásig vagy módosításig hatályos.

1.3. A honlap minden eleme, mint szerzői jogi mű szerzői jog védelme alatt áll.

1.4. A harddograce.hu/kapcsolat oldalon keresztül küldött üzenetekre hétköznap max. 48 órán belül választ küldünk.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

1.5. Az oldalon a regisztrációnál személyes adatok megadása szükséges, mely a 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi nyilvántartásba vételhez, illetve adatvédelmi tájékoztatóhoz kötött, melyet honlapunkon a harddograce.hu/nevezes/adatvedelmi-szabalyzat linken ismerhet meg. A Szolgáltató a szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az Igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Ettől eltérő célú adatkezelés az elektronikus hirdetésküldés (hírlevelezés), mely a Szolgáltató honlapján az érintett nevének és elektronikus levelezési címének megadásával történik. Ennek keretében az érintett – hírlevélre történő feliratkozáskor adott, önkéntes elhatározáson, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján elektronikus levelezési címét elektronikus hirdetés (direkt marketing) küldése céljából Szolgáltató jogosult használni.

MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS A NEVEZÉS MENETE

1.6. A weboldalon kizárólag nevezési díjat értékesítünk, melynek díját az online regisztrációt követően banki utalással, vagy online fizetési rendszerrel (HDR HUN, HDR DE, HDR CZ – Barion, HDR PL – Stripe) lehet kiegyenlíteni. A sikeres regisztrációt követően (nevezes.harddograce.hu) kell az elérhető versenyek közül választani, a Versenyző párosok adatait rögzíteni, majd futamot választani és az esetleges kedvezményeket is itt lehet igénybe venni. A Versenyző felvitele űrlap teljes körű kitöltése szükséges a nevezés sikeres elindításához. A nevezési díjakról, kedvezményekről és az ajándékkuponokról a Legközelebbi versenyek menüpont alatt lehet tájékozódni. A nevezésről visszaigazoló e-mailt küldünk.

A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

  • ingyenes parkolás (nem minden verseny esetében)
  • befutó érem és befutó póló (nem minden verseny esetében)
  • befutócsomag (versenyenként eltérő tartalommal)
  • chipes időmérés
  • csoportos balesetbiztosítás, mely a kutyára nem érvényes
  • ruhatár ingyenes használata

A nevezési díj nem tartalmazza a versenyzőkről fotók készítését! A pályán több hivatásos, HDR Press fotós is dolgozik a rendezvény teljes időtartama alatt, de Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy mindenkiről készül fotó.

A nevezési díj 27% áfát tartalmaz (Magyarországon).

Banki átutalás választása esetén az e-mail tartalmazza a fizetendő nevezési díjat, a bankszámlaszámot, ahova az összeget a nevezési kód és a díjbekérő számának közleményben történő feltüntetésével át kell utalni 48 órán belül. Az összeg beérkezése után a nevezési rendszer automatikus visszaigazoló e-mailt küld a sikeres tranzakcióról és a nevezés véglegesítéséről. Ez a visszaigazoló e-mail elektronikus nevezési jegynek számít, ezért a verseny napján a regisztrációnál ezt be kell mutatni!

Online bankkártyás fizetés választása esetén, a nevező átirányításra kerül az online fizetési oldalra (HDR HUN, HDR DE, HDR CZ – Barion, HDR PL – Strike), ahol online fizetési tranzakció végrehajtása során a nevezési díjat a Szolgáltató részére megfizeti. Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja (Magyarország, Németország, Csehország). MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai a Barion Payment Zrt-hez nem jutnak el. A tranzakció befejezésével visszairányításra kerül a weboldalra, és egy automatikus válaszüzenetet kap a regisztráció sikeres befejezéséről, amiről a rendszer visszaigazoló e-mailt küld a megadott címre.

Nevezéskor ez a visszaigazoló e-mail elektronikus nevezési jegynek számít, ezért a verseny napján a regisztrációnál ezt be kell mutatni!

A nevezési díjat kiegyenlíteni  készpénzzel nem lehet, kizárólag a verseny napján a helyszínen.

1.7. Adatbeviteli hibákat az online nevezési rendszer verseny előtti lezárásáig van mód javítani, ezután javítani már csak a Szolgáltató tud az adatokban, amennyiben a problémát a nevezesinfo@harddograce.hu e-mail címen jelzi, legkésőbb az online nevezés lezárásáig. Legkésőbb az online nevezés lezárásáig van lehetőség az “Aktív nevezések” menüpontban a a futamidőpont módosítására – és minden egyéb változtatásra is, pl. versenyző vagy kutya adatainak módosítása – a szabad helyek függvényében díjmentesen. Az online nevezés lezárása után csak kezelési költség megfizetése ellenében van lehetőség módosításokra a szabad helyek és egyéb feltétek meglétének függvényében a Versenyt megelőző 72 óráig (pl. ha a verseny kezdete szombat 9:00, a módosítás lehetősége a verseny hetében szerda 9:00 óráig áll fenn).

1.8. Az adott verseny ismertető aloldalán Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, az igénybe vehető kedvezményeket, a pontos árat.

1.9. A Szolgáltató köteles az Igénybevevő megrendelésének megérkezését az Igénybevevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybevevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül az Igénybevevőhöz nem érkezik meg, az Igénybevevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az Igénybevevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben külön megállapodtak.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

1.10. A megrendelések feldolgozása automatizált levelező rendszer szolgáltatáson keresztül történik, mely során automatikus válaszüzenetek kerülnek kiküldésre.

1.11. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül.

ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

1.12. A díjak kiegyenlítése a fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Versenyre szóló nevezési díj egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában a nevezési díjat visszatéríteni (a verseny elmaradása esetének kivételével).

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

1.13. A Szolgáltató vállalja, hogy a meghirdetett sportrendezvényt az ismertetett feltételek alapján megtartja. Ha előre nem látható (vis major) okokból a Verseny elmarad, úgy a Szolgáltató ennek tényéről és a nevezésének a soron következő versenyen való felhasználásának lehetőségéről a lehető legrövidebb időn belül tájékozatja a Vásárlót. Vis maiornak minősülnek a szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a szolgáltatónak fel nem róható, általa nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak rendes üzleti kockázatának körébe (ilyen körülmény különösen a természeti csapás, földrengés, árvíz, háborús helyzet stb.).

PANASZKEZELÉS

1.14. Panasz benyújtása írásos formában a info@harddograce.hu e-mail címre elküldve, illetve a harddograce.hu/kapcsolat oldalon található űrlap kitöltésével is lehetséges. Versenyeink helyszínén felmerült panaszát megteheti a Versenyigazgatóságon. Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja, és a vásárló részére küldött válasz másolati példányát 3 évig megőrzi.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.15. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

1.16. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a helyszín- és időpont változtatás jogát fenntartja. Az esetleges időpont- és/vagy helyszínváltozásról a Szolgáltató a Felhasználót a honlapján és Facebook oldalán való közzététellel tájékoztatja. Azokat a Felhasználókat, akik érvényes nevezéssel rendelkeznek a Szolgáltató a nevezés során általuk megadott e-mail címre történő levél küldésével is értesíti.

HARD DOG RACE KFT.
2023. január

Az ÁSZF letöltése pdf formátumban